Privacy & AVG

Sinds 25 mei 2018 moeten bedrijven, organisaties, stichtingen, verenigingen etc voldoen aan de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).
Deze verordening moet ervoor zorgen dat de persoonsgegevens die bij deze organisaties beschikbaar, niet misbruikt worden.
Hiervoor zijn een aantal regels gedefinieerd zodat er niet meer gegevens beschikbaar zijn dan noodzakelijk en dat alleen de personen toegang hebben tot deze gegevens die deze nodig hebben voor (in het geval van ABC-Swindregt) het organiseren van activiteiten rondom de Badminton.

Om als vereniging te kunnen voldoen aan de AVG hebben wij onderzocht welke gegevens we waar gebruiken. Dit is verder beschreven in de privacy verklaring waarvan de link hieronder te vinden is.

Als bestuur zullen we met enige regelmaat de privacyverklaring na te lopen en waar nodig aan te passen. De laatste versie van de privacyverklaring zal op deze pagina geplaatst worden.

Vragen of klachten over persoonsgegevens kunnen persoonlijk gemeld worden via e-mail: secretariaat@abcswindregt.nl.

Download de privacyverklaring hier.